مشاهده:656 بار
مشاهده:1790 بار
مشاهده:800 بار
مشاهده:1489 بار
تمدید ثبت نام در سمینار

مشاهده:792 بار
تشریح جزئیات واریز وجه و فیش بانکی
اطلاعیه شماره یک سمینار
مشاهده:780 بار
به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر؛
به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر وب سایت سمینار فعالیت خود را آغاز نمود.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انحمن فیزیک ایران پژوهشگاه دانش های بنیادی

دومین کارگاه و سمینار پیشرفت های اخیر در فیزیک نظری دهم تا دوازدهم شهریور ماه به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد علمی می توانند نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.