مشاهده:513 بار
مشاهده:1648 بار
مشاهده:721 بار
مشاهده:1344 بار
تمدید ثبت نام در سمینار

مشاهده:710 بار
تشریح جزئیات واریز وجه و فیش بانکی
اطلاعیه شماره یک سمینار
مشاهده:706 بار
به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر؛
به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر وب سایت سمینار فعالیت خود را آغاز نمود.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انحمن فیزیک ایران پژوهشگاه دانش های بنیادی

دومین کارگاه و سمینار پیشرفت های اخیر در فیزیک نظری دهم تا دوازدهم شهریور ماه به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد علمی می توانند نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.