مشاهده:745 بار
مشاهده:1872 بار
مشاهده:824 بار
مشاهده:1564 بار
تمدید ثبت نام در سمینار

مشاهده:822 بار
تشریح جزئیات واریز وجه و فیش بانکی
اطلاعیه شماره یک سمینار
مشاهده:801 بار
به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر؛
به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر وب سایت سمینار فعالیت خود را آغاز نمود.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انحمن فیزیک ایران پژوهشگاه دانش های بنیادی

دومین کارگاه و سمینار پیشرفت های اخیر در فیزیک نظری دهم تا دوازدهم شهریور ماه به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار خواهد شد.

علاقمندان برای شرکت در این رویداد علمی می توانند نسبت به ثبت نام  اقدام نمایند.